För 9 000 år sedan hade inlandsisen smält bort från Jämtland. Snart växte lavar och mossor på den magra jorden. Sedan rotade sig gräs, dvärgbjörk, vanlig björk och tall.
Då fanns det mat till sork, hare, bäver, älg, ripa, orre, tjäder.....
Till vattnen kom växter som blev mat till småkryp, snäckor, musslor, grodor, fiskar...
Nu fanns mat för människor, de första kom för över 8 000 år sedan. Då började stenåldern i Jämtland.


Varje år samlades flera familjegrupper till ett "stormöte". Då bytte man varor, träffade gamla bekanta och nya, här fick man höra nyheter, några skaffade sig hustru eller man. Under mötet hyllade fångstfolket andemakterna. Glösa hällristningar var troligen en sådan viktig mötesplats.

 

Älgklanens viste är den plats där stenåldersjägarna samlades varje sommar till stora fester. Även i dag finns mycket att uppleva i Älgklanens viste.

Glöshallen är en lada med en utställning om älgklanen och vad människorna trodde. Älgklanens instrument ljuder när du kommer in och över dig svävar schamanen som hjälpte folket när livet var svårt.

Tidslinjen visar viktiga årtal från istiden till våra dagar. De första människorna kom till Jämtland för ca 8 000 år sedan och de kom från Norge. Fångstkulturen varade längre, till 200-talet efter Kristus.

Stenåldershyddan är en noggrann rekonstruktion. Längden, bredden och formen har exakt samma mått som en så kallad skärvstensvall vid Åkerån, fyra mil mot nordost. Björken växte under stenåldern och allt virke och näver är från björk. Trefotställningarna i varje ände är en uråldrig konstruktion.

Älghallen är fest- och utställningslokal. Här startar och slutar varje hösts älgfester. Utställningar visar hur stenåldersfolket färdades, hur de bar bördor. Här presenteras den sexbenta älgen, jägarnas stjärnhimmel och jämtarnas älg.

 

Aktiviteter i Glösa